Čemu služijo vrata Ethernet na DVR-ju My Dish Network?

Vrata Ethernet, ki se nahajajo na zadnji strani DVR omrežja Dish Network, se uporabljajo za povezavo DVR-ja z vašim domačim omrežjem. Za uporabo DVR-ja ni treba priključiti DVR-ja na domače omrežje. Gre za neobvezno povezavo. Če pa DVR povežete z domačim omrežjem, dobite dostop do številnih funkcij storitve, kot je DishONLINE. Dostop do storitve DishONLINE vam omogoča prenos filmov na DVR, načrtovanje snemanja DVR v spletu in izvajanje drugih nalog.

Zahteve

Če želite povezati DVR Dish Network z domačim omrežjem, se morate naročiti na širokopasovno internetno storitev. Če ste klicni internetni naročnik, hitrost povezave ni dovolj hitra, da bi lahko DVR vključil v omrežje. Če želite s svojo širokopasovno internetno storitvijo ustvariti domače omrežje, morate za povezavo internetne storitve namesto modema uporabiti modem / usmerjevalnik ali prehod. Usmerjevalnik ali prehod je naprava, ki vzpostavlja omrežje.

Splošna nastavitev

Koaksialni ali telefonski kabel se uporablja za povezavo vira internetnega signala z usmerjevalnikom ali prehodom, odvisno od tega, ali imate kabel ali širokopasovni DSL. Ethernetni kabel se uporablja za povezavo usmerjevalnika ali prehoda z glavnim računalnikom v domačem omrežju. Za posebna navodila o namestitvi naprave glejte priročnik naprave. Usmerjevalniki in prehodi so opremljeni z več vrati Ethernet, kar omogoča povezavo več naprav z usmerjevalnikom ali prehodom za vzpostavitev omrežja. Če želite DVR omrežje Dish povezati z domačim omrežjem, priključite en konec ethernetnega kabla v vrata Ethernet DVR-ja. Drugi konec tega kabla priključite v neuporabljena vrata Ethernet na usmerjevalniku ali prehodu.

Preverite internetno povezavo

Ko je DVR povezan z domačim omrežjem, morate preveriti, ali je vzpostavljena internetna povezava DVR. Če želite to nalogo izvesti na primer na DVR-ju ViP622 ali ViP722, odprite glavni "Meni" DVR-ja. Kliknite »Nastavitev sistema«, »Namestitev«, »Nastavitev širokopasovne povezave« in »Nastavitev omrežja«. V stanju povezave mora biti prikazano "Connected Online", "IP Address" pa mora biti zapolnjen s številkami, ki niso vse ničle, če je DVR uspešno povezan z internetom. Izberite »Ponastavi povezavo«, če indikatorji stanja pomenijo, da DVR ni povezan z internetom.

Dodatni DVR-ji

Če imate doma več DVR-jev Dish Network, namesto da vsak DVR povežete z domačim omrežjem prek kabelske povezave Ethernet, lahko z napravo Dish Network, imenovano SlingLink, brezžično povežete DVR-je z domačim omrežjem. SlingLink je z usmerjevalnikom ali prehodom povezan z ethernetnim kablom. SlingLink priključite v električno vtičnico. Vsaj napajalni kabel DVR odklopite za najmanj 10 sekund in ga nato ponovno vtaknite v električno vtičnico. Pri tej vrsti nastavitve se omrežni signal odda prek napajalne povezave DVR-ja in ne prek ethernetnih vrat naprave.