Pomen Microsoft Excela

Microsoft Excel, prvotno izdan leta 1985, je postal najpogosteje uporabljan program za preglednice na svetu. Excel lahko izvaja izračune na osnovi formule in številne druge matematične funkcije. Program služi tudi kot programska platforma za Visual Basic za aplikacije. Zaradi svoje uporabnosti je Excel v mnogih podjetjih postal osnovni izdelek.

Računovodstvo in finance

Excel se pogosto uporablja v računovodstvu in financah zaradi njegove zmožnosti avtomatiziranja izračunov in podpore kompleksnim formulam. V preglednicah Excel lahko na primer izračunamo obračunane obrestne obresti in čisti dohodek po prilagoditvi bruto stroškov. Ko so formule vnesene v tabelo, preprosto vstavite številke, kjer je to potrebno, in Excel naredi ostalo, v celice pa vnese rezultate rezultatov. Zaradi tega je Excel nepogrešljivo orodje za poslovno računovodstvo.

Organizacija podatkov

Tudi nefinančna podjetja uporabljajo Excelove preglednice. Zmožnost organiziranja podatkov v Excelovih tabelah in nastavitev orodij za posodabljanje, organiziranje in prikazovanje podatkov naredi program priljubljen za administrativne namene. Izčrpne pregledne Excelove tabele omogočajo skrbnikom, da v postopku preverijo posamezne statistične podatke, na primer težave z napako v izdelku, glede na poročilo o trendih za iste napake storitve. S temi primerjavami je mogoče prepoznati težave in razviti rešitve.

Programiranje

Excel podpira Microsoftov programski jezik Visual Basic for Applications za ustvarjanje makrov, ki z avtomatizacijo ali poenostavitvijo zapletenih funkcij povečajo učinkovitost in enostavnost uporabe. Ljudje, ki obvladajo ustvarjanje Excelovih makrov, so zelo povpraševani v organizacijah vseh vrst.

Grafiranje

Excel pripravi tudi različne diagrame in grafikone za vizualno predstavitev izkazov poslovnega izida in drugih statističnih podatkov. Čas prihranite tako, da v preglednico, kjer se nahajajo podatki, ustvarite grafikone. Vizualna predstavitev podatkov bolj učinkovito pripelje vaše točke kot stolpce številk. Zmožnost grafičnega prikaza v Excelu sprosti tudi nekaj kapitala, ki bi ga sicer morali vložiti v drug grafični program.

Usposobljenost

Osnovno znanje Excela postaja v nekaterih organizacijah obvezno. Oseba, ki ima višjo stopnjo usposobljenosti za Excel, ima pogosto prednost pri tekmovanju za odprto delovno mesto.