Brezžični usmerjevalnik vs. Brezžični modem

Brezžično omrežje omogoča povezavo računalnika z internetom brez potrebe po omrežnih kablih. Ta zmožnost je še posebej uporabna za prenosnike, saj uporabniku omogoča dostop do interneta iz katere koli sobe v hiši, ne da bi kabli vodili v vsako sobo. Številne univerze, podjetja in skupnosti imajo velika brezžična omrežja, ki uporabnikom omogočajo povezavo z internetom, tudi z javnih zunanjih površin. Brezžični modemi in brezžični usmerjevalniki omogočajo uporabnikom dostop do teh omrežij.

Osnovne razlike

Medtem ko imajo brezžični usmerjevalniki in brezžični modemi na splošno podobne rezultate, delujejo na precej različne načine. Brezžični usmerjevalnik je nepremična naprava, ki se poveže z žičnim omrežjem in omogoča računalnikom, opremljenim z brezžičnimi vmesniškimi karticami, povezavo s tem omrežjem. Brezžični modem je naprava, ki se neposredno poveže z računalnikom in omogoča dostop do porazdeljenega brezžičnega omrežja, podobnega tistemu, ki ga uporabljajo mobilni telefoni.

Brezžični usmerjevalniki

Brezžični usmerjevalnik se, tako kot vsi drugi usmerjevalniki, prek omrežnih kablov poveže neposredno z omrežno dostopno točko, tako kot računalnik. Brezžična antena na usmerjevalniku pošilja in prejema omrežne pakete na brezžične vmesniške kartice v dosegu, kar omogoča računalnikom, da se prek žične dostopne točke povežejo z internetom. Pogosto imajo brezžično omrežje vzpostavljene varnostne protokole za preprečevanje nepooblaščenega dostopa.

Brezžični modemi

Brezžični modemi delujejo po enakem principu kot mobilni telefon. Omrežne pakete pošiljajo in prejemajo prek sistema komunikacijskih stolpov, ki omogočajo dostop na širokem območju. Nekatere mobilne telefone lahko prek ponudnika storitev mobilne telefonije povežete z računalniki, da delujejo kot brezžični modemi. Pametni telefon je v bistvu pomanjšan računalnik in brezžični modem v enem paketu.

Praktična vprašanja

Območje storitve za brezžični modem je na splošno veliko večje od območja za brezžični usmerjevalnik, čeprav zanaša na veliko javno infrastrukturo. Doseg brezžičnega usmerjevalnika redko presega eno samo stavbo in je običajno omejen na nekaj prostorov v stavbi. Lahko pa ga povežemo z brezžičnimi repetitorji in drugimi brezžičnimi usmerjevalniki, da ustvarimo veliko večja servisna območja. Pričakujemo lahko, da bo brezžični usmerjevalnik zagotavljal hitrosti povezave blizu žične internetne storitve, s katero je povezan, najnovejši modeli pa omogočajo brezžični širokopasovni dostop. Brezžični modemi so v povprečju precej počasnejši, saj na večini področij zagotavljajo hitrosti, bližje klicnim povezavam.