Kako natančen je promet Garmin?

Storitev Garmin Traffic je pravzaprav razdeljena na tri različne storitve: HD Digital Traffic, Live Traffic in Garmin Traffic. Natančnost storitve Garmin Traffic je odvisna od tega, kateri od teh treh je uporabljen. Na splošno pa je natančnost Garmin Traffic odvisna od dveh ključnih dejavnikov - pogostosti in raznolikosti prometnih podatkov, ki jih prejmejo naprave Garmin GPS.

Garminova diferenciacija prometa

Storitev Garmin HD Digital Traffic je na voljo z izbranimi modeli Garmin Nuvi iz serije Prestige ali z sprejemnikom GTM 60 Digital Traffic in združljivo napravo Garmin. Ta storitev za prenos prometnih podatkov uporablja digitalne signale visoke ločljivosti. Storitev Garmin Traffic (prej imenovana 3D Traffic) je na voljo s številnimi združljivimi napravami GPS. Storitev Live Traffic (prej 3D Live Traffic) je mogoče dobiti z napravami nuLink in LIVE ter z Garminovo aplikacijo Live Traffic Smartphone Link za Android in iPhone. Za seznam naprav in njihovo združljivost glejte razdelek Viri.

Pogostost podatkov

Ker se storitev HD Digital Traffic posodablja najpogosteje - do vsakih 30 sekund -, je Garminova prometna služba najbolj natančna glede na to, da ima najnovejše informacije. V primerjavi s tem se storitev Garmin Traffic posodablja približno vsakih pet minut, storitev Live Traffic pa vsaki dve minuti. Zato je storitev HD Digital Traffic najverjetneje v pomoč pri nenadnih prometnih spremembah ali nesrečah, ki upočasnijo promet.

Raznolikost podatkov

Predstavniki Garmina so objavili natančne informacije, večinoma o storitvi HD Digital Traffic, ki vsakih pet minut povleče prometne informacije s 7000 podatkovnih točk - veliko več kot analogne naprave, ki v istem času prejmejo le približno 300 podatkovnih sporočil. Viri, ki zagotavljajo te podatke, vključujejo prometne senzorje, gradbena opozorila, poročila o incidentih, cestninske oznake in avtocestne sonde. Vsak mesec se prek storitve HD Digital Traffic na naprave Garmin pošljejo milijarde prometnih sporočil, kar pomaga pri natančnejši sliki prometnih razmer. Poleg tega so ta sporočila HD Digital Traffic podrobnejša od tistih, ki so na voljo prek storitve Garmin Traffic. Na primer, namesto sporočila "počasen promet naprej" lahko v sporočilu HD Digital Traffic piše "zaustavljen avto na levem pasu."

Primerjava z drugimi storitvami

Potrošniški in strokovni pregledi kažejo, da je največji tekmec Garmin v smislu prometnih storitev TomTom. V reviji PC Magazine iz leta 2012 je bilo rečeno, da je Garminova storitev HD Digital Traffic sicer natančna, vendar ima TomTomova storitev HD Traffic v prid Garminovi ponudbi in navaja uporabniku prijaznejši zaslon s podrobnimi prihajajočimi prometnimi razmerami. V drugem pregledu revije PC Magazine za leto 2012 je bilo po mnenju "anekdotnega testiranja" odkrito navedeno, da je storitev TomTom HD bolj natančna kot storitev Garmin. Vendar pa je Garmin v reviji GPS Magazine iz leta 2013 poročal, da bi morale biti posodobitve sistema Garmin HD Digital Traffic "natančnejše" in "boljše pokritost kot prejšnji ... sprejemniki prometa".